Sử dụng Facebook ID

https://www.facebook.com/profile.php?id=123456789
bạn thay 123456789 thành FB ID ở bài viết và copy dán lên thanh tìm kiếm.


Quay lại trang chủ